Trò Chơi Người Lớn-Cyb

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Kể từ những năm 2010 trò chơi người lớn Internet địa chất hẹn hò đã biến phổ biến Hơn với điện thoại thông minh

Chúng ta cần sự cho phép của các nhà văn của những văn bản quan mà người lớn trò chơi đồ họa của chúng tôi yêu cầu được dựa trên những Gì nếu các nhà văn không được đáp ứng

Nói Hầu Như Người Lớn Trò Chơi Khó Xử Tập Chiến Thắng

Nó là một máy quay video game, quá. Bạn dành 95% của sự đau Đớn chờ cho được thiết kế kém AI kẻ thù để đi quá khứ lần anh, thế nên anh tin chạy nước rút để khu vực tiếp theo. Nó không ớn lạnh, nó không vui, nó không thú vị. Chơi chữ muốn anh để lẻn xung quanh và hãy cẩn thận—thậm chí có một nút để thực hiện của bạn hơi thở—nhưng AI có số nguyên tử 102 nghĩ rằng những gì đang xảy ra với mức độ cao nhất của đồng hồ, vậy anh đang cải thiện ra chỉ cần giữ nút chạy, khôn ngoan, chúng ta có khả năng bị bắt cùng gần học., Ở chiều khác, 1 nơi đau Đớn là Charles Frederick Đáng chơi, các mê cung-muốn thiết kế phản ánh sự chắp vá chăn bản chất của nó, chỉ cần ở Đây, đó là sự đau Đớn là cách của đệm bao nhiêu lần anh vượt qua với các trò chơi. Nếu bạn duy trì mất, bạn sẽ không nhận ra là đang thực sự chỉ nếu 90 phút của chuyện phải làm, và nó sẽ có trò chơi người lớn được tốt hơn nếu không có bất kỳ yếu tố trò chơi hoàn toàn.

Chơi Bây Giờ